eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Tolerance při dávkování

Tolerance při dávkování složek betonu. Cement, voda i kamenivo mají toleranci ± 3%, příměsi v množství větším než 5 hmotnosti cementu mají toleranci rovněž ± 3%, přísady a příměsi menší než 5% hmotnosti cementu mají toleranci ± 5% požadovaného množství.

Související pojmy