eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Stupeň vlivu prostředí

Stupeň vlivu prostředí  (exposure class)

Podle normy ČSN EN 206+A1 se klasifikační třídy betonu určují podle podmínek prostředí, ve kterých je beton umístěn.

Prostředím rozumíme v této souvislosti ty fyzikální, chemické  nebo mechanické vlivy, kterým je beton vystaven a které působí na beton nebo na výztuž uloženou v betonu, které se nerespektují jako zatížení při navrhování.

 

stupně vlivu prostření jsou:

  • X0 - pro beton bez nebezpečí koroze nebo narušení
  • XC1 až XC4 - pro beton s nebezpečím koroze vlivem karbonatace
  • XD1 až XD3 - pro beton s nebezpečím koroze vlivem chloridů (ne však z mořské vody)
  • XF1 až XF4 - pro beton vystavený mrazu a rozmrazování
       XF1 a XF3 bez CHRL
       XF2 a XF4 se současným vlivem CHRL
  • XA1 až XA3 - pro beton vystavený chemicky agresivnímu prostředí (podle tab. 2 normy ČSN EN 206+A1)
  • XM1 až XM3 - pro beton s pohyblivým mechanickým zatížením (namáhání obrusem)

 

Odkazy:

Související pojmy