eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Štěrkopísek

Netříděné kamenivo, které obsahuje drobné i hrubé frakce např. 0/16 nebo 0/32. Používá se zejména ve staveništních betonárnách pro výrobu betonů nižších tříd.

Související pojmy