eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Štěrk

Štěrk je hrubé kamenivo se zrny většími než 4mm. Obdobně jako u písku nové normy termín štěrk nepoužívají. Je však natolik vžitý, že se dá předpokládat jeho běžné používání nejen v betonářské technologii, ale např. v silničním a železničním stavitelství.

Související pojmy