eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Stavební odpad

Stavební odpad vzniká při stavební činnosti. Podle evidence se v ČR vyprodukuje ročně 8.952.000 t stavebního a demoličního odpadu, z toho je 207.000 t nebezpečného odpadu.

Související pojmy