eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Síranovzdorný cement

Síranovzdorný cement  se používá do betonu, který přichází do styku se sírany. Jedná se často o betony v kontaktu s odpadními vodami, sádrovcovými solemi nebo mořskou vodou. Síranovzdorným cementem se zabývá norma ČSN 72 2103.

 

Odkazy:

Související pojmy