eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Samovysychání

Samovysychání betonu  (Self-desiccation of concrete)

Jedná se o část smršťování, která se projevuje u vysokohodnotných betonů (HPC). Ztvrdlý cementový tmel má tak malou propustnost, že nelze dopravit dovnitř betonu vodu z jeho povrchu. Voda, která uvnitř betonu ještě zbývá, se spotřebovává při hydrataci zbytků cementových zrn. Protože je objem nově vznikajícího cementového tmelu menší než objem původních složek, dochází k smršťování nazývanému samovysychání.

Samovysychání

Opatření pro zmenšení velikosti samovysychání:

 

Odkazy:

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

Samovysychání