Ruční míchání

Ruční míchání betonu je charakterizováno jako třikrát nasucho a třikrát namokro (po přidání vody). Doporučuje se zvýšit dávkování cementu o 5%, může se míchat nejvíce 0,5 m³ čerstvého betonu najednou. V současné době se používá v ojedinělých případech při provádění drobných staveb.