Rozmísení betonu

Rozmísení čerstvého betonu (Segregation of fresh concrete) je:

  • oddělení některých složek, například hrubého kameniva nebo cementu s vodou, od zbytku betonu,
  • nahromadění některých složek v jedné části betonu.

Výsledkem je nerovnoměrně rozmíchaný čerstvý beton. Po zatvrdnutí pak vykazuje nestejnoměrnou kvalitu v různých místech včetně imperfekcí jako jsou hnízda, mezery apod. K rozmísení dochází zejména v důsledku:

  • nevhodně zvolené dopravy čerstvého betonu na staveniště,
  • nevhodného ukládání betonu (padání betonu do bednění z výšky větší než 60 cm),
  • “převibrování” čerstvého betonu, tzn. vibrování, které trvalo příliš dlouho.