Rekultivace

Rekultivace (Recultivation) se provádí po ukončení průmyslové činnosti v dané lokalitě. Po odvezení zařízení a odpadů se obnoví původní využití krajiny např. zemědělsky nebo výsadbou zeleně. Největší rekultivace jsou po povrchové těžbě uhlí. Rekultivují se rovněž vytěžená ložiska kameniva a lokality po ukončení činnosti betonáren.