eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Rekultivace

Rekultivace  (Recultivation)

Rekultivace se provádí po ukončení průmyslové činnosti v dané lokalitě. Po odvezení zařízení a odpadů se obnoví původní využití krajiny např. zemědělsky nebo výsadbou zeleně. Největší rekultivace jsou po povrchové těžbě uhlí. Rekultivují se rovněž vytěžená ložiska kameniva a lokality po ukončení činnosti betonáren.

Související pojmy