eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Pucolán

Pucolán (pozzolan)

Sopečný materiál pro výrobu římského betonu byl nazýván pulvis puteolanus neboli pucolán podle města Pozzuoli na úbočí Vesuvu. Zdroje pucolánu byly v blízkosti sopek v Itálii a v dalších částech Středomoří. Dnes mohou být pucolány (pucolánové popílky) i uměle vyráběné.

 

Pucolánové příměsi jsou přírodní nebo průmyslové křemičité, hlinito-křemičité látky nebo směsi těchto látek. Po smíchání s vodou samy netvrdnou. Jsou-li však jemně semlety, reagují v přítomnosti vody za normální teploty s rozpuštěným hydroxidem vápenatým za tvorby sloučenin vápenatých silikátů a vápenatých aluminátů, které jsou nositeli postupně narůstající pevnosti. Tyto sloučeniny jsou podobné těm, které vznikají při tvrdnutí hydraulických látek. Pucolány musí v podstatě obsahovat aktivní oxid křemičitý a oxid hlinitý. Ve zbytku pak oxid železitý a další oxidy.

 

Více o pucolánech na stránkách časopisu Beton TKS

 

Odkazy:

 

Související pojmy