eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Pevnost betonu v tlaku - zkouška

Příprava zkušebního vzorku na zkoušku pevnosti betonu v tlakuPevnost betonu v tlaku - zkouška
(Compressive strength of concrete - test)
 

Zkouška se provádí na krychli, válci nebo vhodném kusu zlomeného trámce, někdy na jádrových vývrtech. Vždy se zkouší minimálně tři tělesa. Před vlastní zkouškou se ověří geometrie zkušebního tělesa. Vzorky, které se nestandardně poruší, se ze zkoušky vyloučí - předpokládá se u nich nějaká chyba. O každé zkoušce a jejích výsledcích se vede záznam - protokol.

 
 
 

Uspořádání pro zkoušku pevnosti betonu v tlaku

 

Odkazy:

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

Příprava zkušebního vzorku na zkoušku pevnosti betonu v tlakuUspořádání pro zkoušku pevnosti betonu v tlaku