Odolnost proti rozměšování

Odolnost proti rozměšování (segregation sensitivity) čerstvého betonu je posuzována jako schopnost zachování stejnoměrně zamíchaného čerstvého betonu po vyprázdnění z míchačky nebo automíchače. K rozměšování dochází v průběhu primární dopravy (přeprava z betonárny nebo dávkovací stanice k místu přejímky na staveništi) i sekundární dopravy (vnitrostaveništní doprava od místa vyprázdnění čerstvého betonu z prostředku primární dopravy na místo uložení do betonované konstrukce).

Pro zamezení rozměšování se do betonu přidávají stabilizační přísady.