Odbedňovací/​separační prostředky

Separační prostředky se nanášejí na bednění, zamezují přilnavosti čerstvého betonu k bednění a umožňují snazší separaci bednicí desky a betonu. Vytvářejí film, který odpuzuje vodu a omezuje kontakt mezi betonem a bedněním.

Separační prostředky jsou nejčastěji na bázi olejů nebo olejových emulzí. Oleje jsou určeny pro savé povrchy bednění, emulze jsou pak vhodné pro hladké povrchy. Některé, jako např. Doka Optix, jsou dokonce určeny přímo pro pohledové betony.

Odbedňovací prostředky se nanášejí stříkáním nebo roztíráním. Kvalitní odbedňovací prostředky pouze pomáhají separaci bednění od betonu a dále nijak neovlivňují povrch betonu a nijak nebrání dalším nátěrům nebo úpravám povrchu monolitu.


Témata

Bednění
5/2020 Architektura | 15. 10. 2020 | Stavební konstrukce

Mateřská škola Dolní Břežany

Železobetonový monolitický skelet mateřské školy, který je skryt pod obkladem z cementovláknitých desek, je výjimečný více než 80 kruhovými otvory o průměru 880 až 1 780 mm. V článku je popsáno architektonické a konstrukční řešení objektu včetně použitého bednění.tu včetně pou...