eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Obyčejný beton

Obyčejný beton  (Normal weight concrete)
 

Obyčejný beton: beton (označení C z anglického Concrete), který má po vysušení (105°C) objemovou hmotnost větší než 2.000 kg/m3 a menší než 2.600 kg/m3. Jedná se tedy o druh betonu určený svojí hmotností ve vysušeném stavu. Podle objemové hmotnosti rozdělujeme dále betony na lehký beton a těžký beton.

 

Odkazy:

Související pojmy