eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Mobilní betonárna

Mobilní betonárna je konstrukčně uspořádána tak, aby ji bylo možno během krátké doby přemístit do jiné lokality. Má své opodstatnění tam, kde je třeba vyrobit během krátké doby větší množství betonu v oblasti malých kapacit transportbetonu.

 

Související pojmy