eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Malta

Malta (mortar)

Malta se vyrábí z drobného kameniva (písku) a pojiva. Podle druhu pojiva může malta být:

  • cementová,
  • vápenná,
  • vápenocementová (nastavená),
  • hliněná,
  • další.

Obdobně jako u betonu rozeznáváme maltu čerstvou a maltu ztvrdlou.

 

Odkazy:

Související pojmy