Krycí vrstva

Krycí vrstva výstuže betonu (cover of reinforcement) zajišťuje ochranu oceli před korozí. Minimální tloušťka krycí vrstvy je závislá na agresivitě prostředí.

Krycí vrstva výztuže je dána vzdáleností mezi povrchem výztuže nejbližším k povrchu betonu (včetně spon, třmínků a případně povrchové výztuže) a nejbližším povrchem betonu. Nominální krycí vrstva musí být předepsána na výkresech.