Koroze vlivem chloridů

Koroze vlivem chloridů se projevuje tam, kde beton a jeho ocelová výztuž přichází do styku s vodou obsahující chloridy včetně rozmrazovacích solí ze zdrojů jiných než mořské vody.

Odkazy: