eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

EMS

Environmental management systems

Systém environmentálního managementu: Systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podniky začleňují péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu. Spíše se u nás díky propagaci EU používá systém EMAS.

 

Odkazy:

  • EMAS - eBeton.cz
  • EMAS - Česká informační agentura živ. prostředí
  • EIA - eBeton.cz

Související pojmy