eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

EIA

Posouzení vlivu na životní prostředí (Environment impact assessment)

Posuzování vlivů na životní prostředí je stanoveno v zákoně č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. Ten, kdo hodlá provést záměr, je povinen předložit oznámení příslušnému úřadu.

 

Odkazy:

Související pojmy