eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Dodací list

Výrobce transportbetonu předkládá s každou dodávkou odběrateli dodací list! Jsou na něm uvedeny všechny potřebné údaje o dodávaném čerstvém betonu. Přesná specifikace je stanovena v ČSN EN 206-1 v čl. 7.3, dodací list pro transportbeton.

 

Odkazy:

Související pojmy