eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí ...

ČSN EN  1992-1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (ČSN EN 1992-1-1 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General reles and rules for buildings)
 

Norma pro navrhování betonových konstrukcí. Nahradila ČSN 73 1201. Spolu s ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404 a ČSN EN 13670 jí lze považovat za základní normu pro betonové kondstrukce.

 

Odkazy:

Související pojmy