eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

CEN

Comité Européen de Normalisation - Evropská komise pro normalizaci

CEN je poskytovatelem evropských norem a technických specifikací. V souladu se směrnicí EU č. 98/34/ES je to jediná uznaná organizace pro plánování, navrhování a přijímání evropských norem ve všech oblastech hospodářské činnosti, s výjimkou elektrotechniky a komunikací.

 

Co je to?

Evropská komise pro normalizaci byla zřízena k odstraňování obchodních bariér pro evropský průmysl a spotřebitele a zároveň pro podporu evropské ekonomiky v globálním obchodu. CEN má 31 členů spolupracujících na rozvoji dobrovolných evropských norem.

 

Odkazy:

Související pojmy