eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Betonářská ocel

Betonářská ocel (reinforcing steel)
 
Betonářská ocel
Betonářská ocel se používá pro vyztužování betonových konstrukcí.Prostý beton má malou pevnost v tahu asi 7 % pevnosti v tlaku. Proto přebírá tahová napětí betonářská ocel. Betonářská ocel je kruhového průřezu na povrchu opatřena různými typy žebírek. Tím se dosahuje lepší soudržnosti a tím i spřažení.

 

Odkazy:

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

Betonářská ocelpříklad betonářské ocelipříklad betonářské oceli pro prefabrikaci