eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Beton předepsaného složení

U betonu předepsaného složení si odběratel předepíše složení betonu, tzn. složky z kterých bude beton vytvořen a jejich vzájemné poměry. Výrobce je zodpovědný pouze za výrobu (zamíchání) čerstvého betonu, za vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu zodpovídá objednatel betonu předepsaného složení.

 

Normy, předpisy, publikace:

Související pojmy