eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Architektonický beton

architektonický beton ( architectural concrete, exposed concrete, surface concrete ,view concrete)

Především architekt musí přesně definovat pohledovost betonu. Z názvu vyplývá, že jde především o pohled. Vytváří se nejen dílo architektonické, ale také jedinečné, a právě to je pro betonové stavby charakteristické. Pomocí individuálních matric lze vyhovět téměř jakémukoliv ztvárnění pohledové plochy.
Individualita a osobní potřeba stavby a její integrace do krajiny jsou dnes podstatnými aspekty, na které je již při koncepci brán zřetel. Beton nabízí architektům na základě mechanických a plastických vlastností bezmála neohraničené možnosti ztvárnění. S žádným jiným stavebním materiálem nelze docílit hospodárnosti, stálosti a estetičnosti.

V tomto ohledu nabízí RECKLI®-Systém odbedňování betonu s pomocí elastického předsazeného bednění, jehož přednosti jsou rozhodující pro projektanty a stavitele.

 

Odkazy:

Související pojmy