VNITŘNÍ STĚNA
STROP
OBVODOVÁ STĚNA
ZÁKLADY
SPÁDOVÉ VRSTVY
VNITŘNÍ PODLAHA
PODKLADOVÝ BETON 1
SKLEPNÍ STĚNA
NÁSYP
PODSYP
DLAŽBA
PODKLADOVÝ BETON 2
 • MONOLITICKÝ BETON

 1. Lehké betony jsou betony s nižší objemovou hmotností obvykle používané pro vyrovnávací a spádové vrstvy. Nejčastěji jsou označovány jako polystyrenbetony, pěnobetony nebo betony s lehkým kamenivem.

   

  Výhody

  • Nízká objemová hmotnost.
  • Lepší tepelně-technické vlastnosti (lépe tepelně izoluje).
  • Jednoduchá manipulace a zpracování.

Upozornění

Při kombinaci několika stupňů vlivu prostředí je možné ve specifikaci betonu uvést všechny, nebo pouze jeden, ten „nejpřísnější“.

Upozornění

Příklady ukazují pevnostní třídu betonu pouze ve vztahu k trvanlivosti betonové konstrukce.

Skutečné stupně vlivu prostředí jakož i další požadavky na beton, musí být zadány specifikátorem (např. projektantem) v závislosti na konkrétním případu. Pro některé konstrukce platí zvláštní technické předpisy.

Typ betonu pro daný detail


Kopírovat do schránky