VNITŘNÍ STĚNA
STROP
OBVODOVÁ STĚNA
ZÁKLADY
SPÁDOVÉ VRSTVY
VNITŘNÍ PODLAHA
PODKLADOVÝ BETON 1
SKLEPNÍ STĚNA
NÁSYP
PODSYP
DLAŽBA
PODKLADOVÝ BETON 2
  • MONOLITICKÝ BETON

  1. V nezámrzné hloubce varianta 1

    Beton X0 – nevyztužený podkladní beton v nezámrzné hloubce (min. 1,20 m pod povrchem terénu) v neagresivním prostředí

  2. V nezámrzné hloubce varianta 2

    Beton XC2 – vyztužený podkladní beton v nezámrzné hloubce (min. 1,20 m pod povrchem terénu) v neagresivním prostředí

     

Upozornění

Při kombinaci několika stupňů vlivu prostředí je možné ve specifikaci betonu uvést všechny, nebo pouze jeden, ten „nejpřísnější“.

Upozornění

Příklady ukazují pevnostní třídu betonu pouze ve vztahu k trvanlivosti betonové konstrukce.

Skutečné stupně vlivu prostředí jakož i další požadavky na beton, musí být zadány specifikátorem (např. projektantem) v závislosti na konkrétním případu. Pro některé konstrukce platí zvláštní technické předpisy.

Typ betonu pro daný detail


Kopírovat do schránky