NOSNÁ KONSTRUKCE
SPODNÍ STAVBA
KŘÍDLA
ZÁKLADOVÉ BLOKY
PŘECHODOVÉ DESKY
PILOTY
PODKLADNÍ BETON
ŘÍMSY
  • MONOLITICKÝ BETON

  1. Podkladní beton

    Beton XA1, (případně XA2,XA3) - vyztužený nebo nevyztužený beton ve slabém (případně středním až vysoce) chemicky agresivním prostředí

     

Upozornění

Při kombinaci několika stupňů vlivu prostředí je možné ve specifikaci betonu uvést všechny, nebo pouze jeden, ten „nejpřísnější“.

Upozornění

Příklady ukazují pevnostní třídu betonu pouze ve vztahu k trvanlivosti betonové konstrukce.

Skutečné stupně vlivu prostředí jakož i další požadavky na beton, musí být zadány specifikátorem (např. projektantem) v závislosti na konkrétním případu. Pro některé konstrukce platí zvláštní technické předpisy.

Typ betonu pro daný detail


Kopírovat do schránky