NOSNÁ KONSTRUKCE
SPODNÍ STAVBA
KŘÍDLA
ZÁKLADOVÉ BLOKY
PŘECHODOVÉ DESKY
PILOTY
PODKLADNÍ BETON
ŘÍMSY
  • MONOLITICKÝ BETON

  1. Piloty

    Beton XA1(XA2), XC2 - vyztužený nebo nevyztužený beton v mírně nebo středně chemicky agresivním prostředí, střídavě suchý a mokrý

     

Upozornění

Při kombinaci několika stupňů vlivu prostředí je možné ve specifikaci betonu uvést všechny, nebo pouze jeden, ten „nejpřísnější“.

Upozornění

Příklady ukazují pevnostní třídu betonu pouze ve vztahu k trvanlivosti betonové konstrukce.

Skutečné stupně vlivu prostředí jakož i další požadavky na beton, musí být zadány specifikátorem (např. projektantem) v závislosti na konkrétním případu. Pro některé konstrukce platí zvláštní technické předpisy.

Typ betonu pro daný detail


Kopírovat do schránky